HANS ERONN

 
Hans Eronn
 
Projektering av stenmiljöer
Uppdragsarbeten i sten
Formgivning av stenprodukter
Prototyptillverkning
Egen produktion av stenkonst
Försäljning av egna stenprodukter
 
     
I Galleriet visar jag upp delar av min produktion. Många av föremålen är till
försäljning (märkta med
*). Du är välkommen att ringa mig för närmare information.
     
Data

   
Postadress och kontor Surbrunnsgatan 26, 253 60 Ramlösa
Ateljé Östra Sandgatan 9A, 252 27 Helsingborg
(Gåsebäck)
Mobiltelefon 0703-29 78 29
Fax 042-29 23 29
E-mail eronn@stendesign.se
Webadress www.stendesign.se
Företagsform Enskild firma, företagsstart januari 2002
Momsreg.nr/VAT-nr SE440703037001
Skatteform FA
 
   
Född 1944
 
Utbildning Arkitektexamen vid Lunds Tekniska högskola 1971.
Stenhuggargesäll nr 114/03 enl Sveriges Hantverks-
råd 1999. Utbildning vid vid Stenforsaskolan i Sibbhult
1999, www.stenforsa.nu.
 
Tidigare verksamhet Egen arkitektverksamhet i Helsingborg 1971-1981.
Arkitekt vid Televerket/Telia Malmö 1981-1998.
 
Nuvarande verksamhet Design och skulptur med egen tillverkning.
Arbetet bedrivs under formen enskild firma.
Företaget Stendesign Hans Eronn startades
i januari 2002.
 
Jurybedömda utställningar Vikingsbergs Konstmuseum Helsingborg
"Vårsalongen 2001".
Smygehuk "Sommarutställningen 2001".
Båstad "Konsthantverk 2001".
 
Övriga utställningar Broby stadsbibliotek, maj 1999.
H99 i Helsingborg, juli 1999.
Lomma stadsbibliotek, april 2000.
Galleri Sv. Konstglas och Form i Helsingborg,
december 2000.
Telia Malmö, januari 2002.
Sofiero Hantverksutställning, sommaren 2002.
  Sofiero, höstutställning 2003.
Pumpa, lökar samt orm i kalksten.
 
Pågående utställningar Sofiero våren 2004. Musselskal i diabas.
   
Kommande utställningar Smygehuk "Sommarutställning 2004" (jurybedömd).
   
Offentliga stenarbeten Bidrag till utemiljöer (stenformer) vid skolor
på Drottninghög och i Laröd under 2000 och
2001 (Kulturförvaltningen i Helsingborg).
 
Stort fat i Vångagranit till S:t Anna kyrka i
Helsingborg december 2001 (Kyrkogårds-
förvaltningen i Helsingborg).
 
Dricksvattenfontän i Bjärlövgranit till Dropp-In
på Sundspärlan i Helsingborg, juli 2001
(Tekniska förvaltningen i Helsingborg).
 
Lekskulptur i sten (djurformer) till Jordbodalens
nya lekplats i Helsingborg, oktober 2001
(Tekniska förvaltningen i Helsingborg).
 
Kulturförvaltningens projekt "Kultur i bostads-
områden - Stenprojekt". Bilder ur Helsingborgs
och Drottninghögs historia från stenålder till nutid
ristades in på 45 stenar som placerades utefter en
central parkgångsväg på Drottninghög. Bilderna
skapades av omkring 600 barn från dagis, förskola,
och skola på Drottninghög. Ristnings- och mål-
ningsarbetet utfördes av skolbarn från klass 4 till
6 på Drottninghög tillsammans med mig.
Arbetet pågick från mars till och med maj 2002.
 
  Två bord av sten till Miljöverkstadens projekt
"Sinnenas trädgård" på Sundspärlan i Helsingborg,
hösten 2002 (Tekniska förvaltningen i Helsingborg).
   
  Ett ormhuvud av natursten ca 2.5 ton till en
lekplats på Dalhem i Helsingborg
(Tekniska förvaltningen i Helsingborg).
   
Pågående stenarbeten 2 stora tallkottar i kalksten till Kulturförvaltningens
arrangemang "Kultur i bostadsområden" i Planteringen/Miatorp Helsingborg, juni 2005.
   
Övrigt Konsthantverkets Vänners Stipendiefond har
tilldelat mig 5 000 kr, våren 2004.
   
 

STENDESIGN HANS ERONN
Surbrunnsgatan 26, 253 60 RAMLÖSA
Mobiltel: 0703-29 78 29, Fax: 042-29 23 29, E-post: eronn@stendesign.se